Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2494 โดยคุณพิจิตร เผ่าวนิช ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้ก่อตั้งบริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์คือ เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด ได้ให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้มาเกือบ 60 ปี โดยทางบริษัท ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้งสูงสุด จึงยึดหลักในการนำเข้าและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยใช้ระบบการผลิตที่ทันสมัย และเทคโนโลยีชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถแปรรูปและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันบริษัท ฯ จำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม และร้านค้าต่าง ๆ โดยมีลูกค้าทั่วประเทศไทย

สินค้าของทางบริษัท ฯ เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร, ปูนซีเมนต์, ปิโตรเคมี, โรงงานน้ำตาล, โรงงานกระดาษ, โรงสีข้าว, อุตสาหกรรมการเกษตร, ชิ้นส่วนยานยนต์, วัสดุตกแต่ง ฯลฯ

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพองค์กร ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบรนด์ระดับโลก เช่น:

  • แผ่นเรียบสแตนเลสจาก ACERINOX
  • ปะเก็นยี่ห้อ KLINGER, TESNIT
  • เกจ์วัดแรงดันและเทอร์โมมิเตอร์ยี่ห้อ TK, HYODA
  • ปะเก็นเชือก, ยางชนิดต่าง ๆ และฉนวนกันความร้อนยี่ห้อ FB
  • ปะเก็นกระดาษ(ปะเก็นหนัง)ยี่ห้อ FLEXOID
  • แท่งแก้วและแผ่นแก้วกลมดูระดับของเหลว ILMADUR

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัท ฯ เป็นอย่างดี ทางบริษัท ฯ จะยืดมั่นในความซื่อตรงและจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพโดยผสานศักยภาพของพนักงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร ผนึกรวมเป็นความพร้อมที่ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงเพื่อตอบแทนความกรุณาที่ทุกท่านมีให้กับบริษัท ฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng