Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

ที่อยู่ :
792-4 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ :
(02)233-6105-9, (02)266-3678-9, (02)266-8315-9

โทรสาร :
(02)233-4430, (02)2334431, (02)235-7389

ที่อยู่ :
ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์โรงงาน

โทรสาร :
แฟกซ์โรงงาน

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng