Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
 
     01 : แบน, ฉาก, เพลา      02 : ตะแกรง      03 : แผ่นเรียบ,แสตนเลส      04 : ตาข่าย

     05 : ปะเก็น      06 : ยาง      07 : ฉนวน      08 : พลาสติกวิศวกรรม

     09 : แมกกาไลท์      10 : แท่งแก้ว,หลอดแก้ว      11 : เกจ์,เทอร์โมมิเตอร์      12 : โซ่,สายพาน

     14 : สินค้าอื่น ๆ      13 : จุ๊บหม้อน้ำและท่อ      15 : วาล์วชนิดต่างๆ
Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng