Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
 หมวดหลัก > >

ชื่อสินค้า : ปะเก็น Tesnit-Solvenit

ชนิด : ชนิดใยหิน

ขนาด : 1x1.5 เมตร, 1.5x1.5 และ 1.5x2 เมตร

รายละเอียด : High quality with excellent resistance against hydrocarbons, solvents, oils fuels, lubricants, aromatics and freons.

 

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng