Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
 หมวดหลัก > >

ชื่อสินค้า : ฉากแสตนเลส

ชนิด : แผ่นแสตนเลส

ขนาด : ความกว้างตั้งแต่ 3/4นิ้ว ถึง 4 นิ้ว โดยมีความหนาตั้งแต่ 3 มิล ถึง 3/8 นิ้ว

รายละเอียด : ความกว้างตั้งแต่ 3/4 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว โดยมีความหนาตั้งแต่ 3 มิล ถึง 3/8 นิ้ว

 

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng