Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
 หมวดหลัก > >

ชื่อสินค้า : TWILLED WEAVE

ชนิด : ถักขึ้น / ลง ห่าง 2 ช่องทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ขนาด : หน้ากว้าง 3 ฟุต และ 1, 1.2, 1.5 เมตร ความยาว 30 เมตร

รายละเอียด : -

Print : Product Specification

 

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng