Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
 หมวดหลัก > >

ชื่อสินค้า : PE

ชนิด : แผ่นและแท่ง สีขาว เหลือง สีดำ และสีเขียว

ขนาด : แผ่น 1x2 เมตร และ 4x8ฟุต ชนิดแท่งยาว 1 เมตร

รายละเอียด : มีความลื่นและไม่ปนเปื่อนทำให้สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารได้

 

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng