Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
 หมวดหลัก > >

ชื่อสินค้า : เทปล่อนทำลายผิว PTFC

ชนิด : สามารถนำไปทากาวเพื่อติดกับวัสดุอื่นได้

ขนาด : 0.25 – 2 มิลลิเมตร หนากว้าง 1.2 เมตร

รายละเอียด : เทปล่อนชนิดที่สามารถทากาวเพื่อนำไปติดกับวัสดุอื่นๆ ได้

 

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng