บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการผลิตและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด โดยเฉพาะปิโตรเคมี, น้ำตาล, ข้าว, อาหาร, กระดาษ, ก่อสร้าง, เกษตร, ยานยนต์, เครื่องจักรกล, พลาสติก, โลหะ, ไฟฟ้า, อีเล็คทรอนิค, งานตกแต่ง โดยมีลูกค้าทั้งประเทศทั้งที่เป็นผู้ผลิตและบริษัทร้านค้าทั่วไป
ปะเก็นเชือก CARRARA-B1204
A universal packing for paper-mills which uses as base fiber a composite fober which combines an extremely high resistance (tensile strength of 27.000 kg/cm) with a low coeafficient of friction which


ปะเก็นเชือก CARRARA-55B
Packing made by extgruded, pure PTFE, non sintered and combined with lubricants. This packing does not damage nor score the shaft thanks to its softness and adapts itself to any unvenness. Due to the high PTFE content, it resists chemical attacks ove


Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng
designed by