ที่อยู่ :
792-4 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

โทรศัพท์ :
02-2668315-9

โทรสาร :
02-2334431

ที่อยู่ :
ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์โรงงาน

โทรสาร :
แฟกซ์โรงงาน

Copyright 2008@ Lee Ngiab Seng